ວັນຈັນ, 6/4/2020
ຂະແໜງກະສິກຳມີຄວາມສຳຄັນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກຂອງ ສປປ ລາວ
3/12/2012 9:18' ສົ່ງ ພິມ
ທີ່ໂຮງແຮມເມີກຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານກະສິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ້າສູ່
ອົງການການຄ້າໂລກ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ຜູກພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ພາກທຸລະກິດ ສະເພາະຂົງເຂດ
ພາກກະສິກຳຄື ຕ້ອງໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜະລິດຕະພັນຂອດຂອງການຜະລິດ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້.
ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ກ່າວໃນງານຖະແຫຼງຂ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບການ
ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ເຂົ້າໃຈການເຂົ້າເປັນອົງການການຄ້າໂລກ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນວຽກງານກະສິກຳ ກອງປະຊຸມຍັງມີການແລກປ່ຽນບົດ
ຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ມີການປັບປຸງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການຫັນມາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ປັບ
ປຸງຂະແໜງການກະສິກຳນີ້ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດການສົ່ງເສີມດ້ານການຜະລິດ
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າຍັງຕ່ຳ.

Other Stories

ບົດທີ່ມີຜູ້ອ່ານຫລາຍສຸດ

ບົດໃໝ່ສຸດ