ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸຮັກແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນສະພາບການໃໝ່

ໂດຍ ປອ. ຫງວຽນ ຈຸ່ງ ແຂງ

ອະທິບໍດີກົມໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ

ວກ. - ໃນສະພາບການໃໝ່ປະຈຸບັນ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອະນຸລັກແລະເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເວົ້າລວມ.

ປັບປຸງຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການພະຍາກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ໂດຍ ເລມິງຂ້າຍ

ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຟື້ນຟູນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການປັບຕົວທີ່ປອດໄພ ຍືດຫຍຸ່ນ ແລະການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ໂດຍ ປອ ຫງວຽນ ຈຸ່ງ ແຂງ

ອະທິບໍດີກົມໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ

ແກ້ໄຂການພົວພັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານຄົບຊຸດ ແລະ ການກຳນົດຈຸດໜັກໃຈກາງ ໃນແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະການພັດທະນາຂອງປະເທດ

ໂດຍ ຝຸ່ງ ກວັກ ຫຽນ

ອະດີດກຳມະການສູນກາງພັກ, ອະດີດຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເປີດແລະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ ຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ຕິດກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ໂດຍ ຫງວຽນ ຮົ່ງ ຢຽນ

ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕິກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ