ຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນບາງປະການກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸທາງຍຸດທະສາດ ໃນຍຸກໃໝ່

ໂດຍ ຫງວຽນ ເຖ ຈູງ

ທີ່ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານສະພາທິດສະດີສູນກາງ

ວກ. - ການບຸກທະລຸທາງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດໃນຍຸກໃໝ່ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໄປໃນທິດທາງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ສຳເລັດ. ດ້ວຍຄວາມໝາຍດັ່ງກ່າວ, ບົນພື້ນຖານການໄຈ້ແຍກ ແລະປະເມີນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ວາງອອກມາແມ່ນ ຕ້ອງເລືອກການບຸກທະລຸທາງຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະຖືກຕ້ອງ ເພື່ອລວມສູນຊັບພະຍາກອນທັງໝົດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ...

ການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນໃນຂະແໜງການທະນາຄານ: ການປັບໃຫ້ຄ່ອງຕົວ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ

ໂດຍ ປອ. ດ່າວ ມິງ ຕູ໋

ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ

ການພັດທະນາກະສິກຳຂອງຫວຽດນາມ: ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບາງຢ່າງ

ໂດຍ ສຈ, ປອ, ຄູປະຊາຊົນ ເຈິ່ນ ດຶກ ວຽນ

ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການກະເສດແຫ່ງຫວຽດນາມ, ອະດີດປະທານສະພາໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການກະເສດແຫ່ງຫວຽດນາມ

ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸຮັກແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນສະພາບການໃໝ່

ໂດຍ ປອ. ຫງວຽນ ຈຸ່ງ ແຂງ

ອະທິບໍດີກົມໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ

ປັບປຸງຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການພະຍາກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ໂດຍ ເລມິງຂ້າຍ

ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ