ສະບັບທີ 942 (ເດືອນພຶດສະພາ 2020)

ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII, ກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ, ກ້າວເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ
ຜູ້ຂຽນ : ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ
ຜູ້ຂຽນ : ຕ້າ ງ້ອກເຕິ້ນ
ຜູ້ຂຽນ : ຫງວຽນດິ່ງບັ້ກ
ປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຕິເສດທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ ແລະທັດສະນະທີ່ເປັນສັດຕູ
ຜູ້ຂຽນ : ເລທິຈຽນ