ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ*

ວກ.ອອນໄລ - ຕາມລາຍງານສະຖິຕິ 2015 ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ເຊິ່ງປະກາດເປັນທາງການວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2015, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສາທາລະນະສຸກຢູ່ 194 ປະເທດໃນໂລກ ບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ກໍ່ຄືຍັງຄົງຄ້າງບັນຫາຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ. ໃນສະພາບການທີ່ຫຼາຍປະເທດບໍ່ສາມາດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລານັ້ນ, ຫວຽດນາມໄດ້ເປັນຈຸດສະຫວ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນໂລກ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້.

ຍູ້ແຮງການຈັດວາງ ໂຄງປະກອບຂະແໜງການກະສິກຳ ຄືນໃໝ່, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງກຳລັງແຮງແຂ່ງຂັນ ຂອງກະສິກຳຫວຽດນາມ*

ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈການເມືອງສູງ, ມີແຫຼ່ງພະລັງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວ ເພື່ອນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງພະລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ*

ສັນຍາວ່າດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດຍຸດທະສາດຂ້າມປາຊີຟິກ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບຫວຽດນາມ*

ຫວຽດນາມປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ: ທິດເຂົ້າເຖິງບັນຫາທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໂລກາພິວັດ *