ພາລະກິດຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຫວຽດນາມ: ຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດໃນເວລາຕໍ່ໄປ

ວກ.ອອນໄລ - ການລົບລ້າງຄວາມອຶກຫີວ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຍາມໄດກໍ່ເປັນໜ້າທີ່ຈຸດໜັກໃຈກາງຂອງພັກ ແລະ ລັດໃນທຸກສະໄໝ. ພາລະກິດຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລະບົບການເມືອງ ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຳລັບຄົນທຸກຍາກຢູ່ເຂດທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ພາລະກິດຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຜົນງານຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍປະການທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີມາດຕະການອັນຄົບຊຸດ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ.

ພາບລວມເສດຖະກິດຫວຽດນາມປີ 2015: ບັນດາບັນຫາທີ່ວາມອອກມາ ແລະ ຄາດຄະເນປີ 2016

ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ*

ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ

ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ທັນສະໄໝ ໃນກະສິກຳ ຊົນນະບົດ - ໜ້າທີ່ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງ ໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ຫວຽດນາມ