ເບິ່ງຄືນຫຼັງສາມປິີແຫ່ງການປະຕິບັດ “ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ໃນໄລຍະ 2010 – 2020”*

ວ.ກ - ມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ X ກ່ຽວກັບກະສິກຳ ກະສິກອນ ຊົນນະບົດ ໄດ້ກຳນົດວ່າ: “ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ຢູ່ບໍລິເວນຊົນນະບົດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ທີ່ມີອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼາຍກວ່າ 50%; ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮ້ອນເຄືອງ ຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໄວ”, ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ “ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່”. ພັດທະນາກະສິກຳ ຊົນນະບົດ, ຍົກສູງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະຈິດໃຈຂອງຊາວນາ ແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ຍາວນານ ທີ່ສອດຮ້ອຍຕະຫຼອດຫຼາຍສະໄໝ ຂອງພັກເຮົາ, ເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນໝັ້ນ ຂອງສະພາບການການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແລະ ປອດໄພສັງຄົມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເບິ່ງຄືນເກືອບ 3 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ ຕາມມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ

ບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວໃໝ່ ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຮ່ວມມືສາກົນ ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງຫວຽດນາມ

ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳອັນເປັນມູນເຊື້ອ ຂອງຄອບຄົວກວຽດນາມ

ຂຽນໂດຍ: ດຣ. ບູ່ຍວັນຢູ໊ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິງ

ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຍູ້ແຮງວຽກງານປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫງວຽນມິງກວາງ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ