ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ*

ວກ - ສັນຍາການຄ້າເສລີຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ປີ 2012 ແລະ ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ 2015 ພວມກ້າວໄປເຖິງບາດກ້າວສຸດທ້າຍເພື່ອລົງລາຍເຊັນນັ້ນ ມັນມີໂອກາດແລະສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຊກຊ້ອນກັນ. ສັນຍາການຄ້າເສລີຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ ໝັ້ນໝາຍຈະຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຫວຽດນາມໃນເວລາຕໍ່ໜ້າ ຢ່າງແຂງແຮງ.

ຜົນກະທົບຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ

ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ທັນສະໄໝ ໃນກະສິກຳ ຊົນນະບົດ - ໜ້າທີ່ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງ ໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ*

ຍູ້ແຮງການຈັດວາງ ໂຄງປະກອບຂະແໜງການກະສິກຳ ຄືນໃໝ່, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງກຳລັງແຮງແຂ່ງຂັນ ຂອງກະສິກຳຫວຽດນາມ*