ດັດສົມການສະໜອງ-ຄວາມຕ້ອງການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ ຂອງປະເທດເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ດຣ. ຈິ້ງທິແທງຖວີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ

ວ.ກ - ໃນເງື່ອນໄຂກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສິນຄ້າ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ບັນຫາດັດສົມການສະໜອງ-ຄວາມຕ້ອງການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຍັງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍສາກົນ.

ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຫັນປະເທດຊາດ ເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ຕິດກັບການ ພັດທະນາເສດຖະກິດພູມປັນຍາ

ຫງວຽນ ກວັນ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂບຊີ

ຂະແໜງກະສິກຳມີຄວາມສຳຄັນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກຂອງ ສປປ ລາວ