ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຄົບຊຸດ ທັງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ແບບວິທີການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ວກ - ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມໄດ້ກຳນົດແຈ້ງວ່າ ຂະຫຍາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່ງແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ກາຍເປັນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດອັນດັບໜຶ່ງ, ເປັນກຳລັງໜູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອພັດທະນາກຳລັງການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ຄຸນນະພາບ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ. ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ວາງອອກມາໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຄົບຊຸດ ທັງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ແບບວິທີການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ໄພພິບັດສິ່ງແວດລ້ອມ - ແນວຮົບຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ທີ່ບໍ່ເປັນແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ

ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຈອດ ວຽກງານອະນຸຮັກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ກັບການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ

ປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ-ກໍ່ສ້າງ ຢ່າງພື້ນຖານຮອບດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານການສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫວຽດນາມ ສົມບູນແບບ ແລະ ມີລັກສະນະມະນຸດອະລິຍະທຳ

ປັດໄຈມະນຸດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ