ວກ. - ການປະກັນໄພສັງຄົມ, ການປະກັນໄພສຸຂະພາບແມ່ນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີ່ສຳຄັນຂອງພັກແລະລັດ, ເປັນເສົາຄ້ຳຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມກ້າວໜ້າ ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດປະຊາຊົນ, ສະແດງເຖິງລັກສະນະມະນຸດອາລະຍະທຳ ຂອງລະບອບການປົກຄອງ. ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຖືກຈຸດປະສົງ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນ ຈະປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນສັງຄົມ ໃນພັກ ແລະ ລັດ.

ບັນດາສະຫານກຳມະການສູນກາງພັກ: ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ-ທະຫານເສຍອົງຄະແລະສັງຄົມ ດ່າວງ້ອກຢູງ ແລະ ເລຂາທິການພັກແຂວງແທັງຮວາ ໂດ້ະຈ້ອງຮຶງ ຢ້ຽນຢາມຖາມຂ່າວຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ດ້າຍເຢືອງ (ເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ, ແຂວງແທັງຮວາ) _ພາບ: TTXVN

1- ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ຂະແໜງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 1995, ເຊິ່ງພັກ ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ສຳຄັນໃຫ້ມັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບອບ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ. ໃນຖານະຂະແໜງການທີ່ປະຕິບັດໂດຍກົງວຽກງານປະກັນຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີ່ສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຂະແໜງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມມີຄວາມສົມດຸນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບມີຄວາມສົມດຸນປະຈຳປີ. ຂໍ້ 4, ມາດຕາ 3, ດຳລັດເລກທີ 89/2020/ NĐ-CP, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020, ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ສິດຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສຳນັກງານປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ໄດ້​ກຳນົດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ: “ການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການນຳ​ໃຊ້​ບັນດາກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ: ​ກອງທຶນບໍານານແລະການເສຍຊີວິດ, ກອງທຶນປະກັນອຸປະຕິເຫດແລະພະຍາດຈາກອາຊີບ; ກອງທຶນປະກັນການເຈັບປ່ວຍແລະການເກີດລູກ; ກອງທຶນປະກັນໄພຫວ່າງງານ; ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຕາມຫຼັກການລວມສູນເປັນເອກະພາບ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ຖືກກັບຈຸດປະສົງຕາມກຳນົດຂອງກົດໝາຍ; ຈັດຕັ້ງການເຮັດບັນຊີເງິນຂອງກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; ໃນແຕ່ລະປີ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ ຂອງກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມ; ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ ຂອງກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຕາມກົດໝາຍ”.

ເພື່ອຮັບປະກັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄວາມກ້າວໜ້າແລະຄວາມຍຸຕິທຳທາງສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ-ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພັດທະນາປະເທດແບບຍືນຍົງ, ກົດໝາຍປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຄຸ້ມຄອງແລະການນຳໃຊ້ບັນດາກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ຖືກກັບຈຸດປະສົງ, ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2012, ກົມການເມືອງສູນກາງພັກໄດ້ອອກມະຕິເລກທີ 21-NQ/TW “ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ວຽກງານການປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບໄລຍະປີ 2012-2020”, ໃນນັ້ນຊີ້ແຈງວ່າ: “ນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນຂອງກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມໃນໄລຍະຍາວ; ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນຂອງກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ”. ມະຕິກໍ່ໄດ້ກຳນົດ 4 ກຸ່ມໜ້າທີ່ແລະວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ຕາມນັ້ນ, ເນື້ອໃນ “ປັບປຸງ​ແລະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ລາຍ​ຮັບ​ແລະລາຍ​ຈ່າຍ, ການ​ລົງທຶນ​ແລະການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະປອດໄພ ​ຕາມ​ກົດໝາຍ”, ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ວິທີການ​ແກ້​ໄຂ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ກຸ່ມໜ້າທີ່​ທີ 4: “ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕໍ່ກາປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ”. 

ສຳລັບກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ: ບັນດາກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບລວມສູນ, ເປັນເອກພາບ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ; ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຖືກກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ການ​ບັນ​ຊີ​ເອ​ກະ​ລາດ​ຕາມບັນດາກອງທຶນພາກສ່ວນ. ການ​ນຳ​ໃຊ້ເງິນກອງ​ທຶນ​ໄດ້ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ມາດຕາ 84, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມ ​ແລະ ຂໍ້ 3, ມາດຕາ 57, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈ້າງ​ງານ. ລະອຽດຄື, ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພສັງຄົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ; ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພສັງຄົມຕາມລະບຽບການ; ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພສັງຄົມຕາມລະບຽບການ; ຊຳລະຄ່າທໍານຽມການກວດປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບປະກັນໄພສັງຄົມຕາມທີ່ກໍານົດ; ລົງ​ທຶນ​ເພື່ອ​​ຮັກ​ສາ​ແລະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກອງ​ທຶນ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ​.

ສຳລັບກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ: ມາດຕາ 34, ມາດຕາ 35, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສຸຂະພາບກຳນົດ: ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບລວມສູນ, ເປັນເອກພາບ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການໃຊ້ຈ່າຍເປັນຄ່າກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງອົງການປະກັນສຸຂະພາບ ຕາມບັນທັດຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຂອງອົງການ ຂອງລັດ; ລົງທຶນເພື່ອຮັກສາແລະຂະຫຍາຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຕາມຫຼັກການປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສຳຮອງ ເພື່ອການກວດສຸຂະພາບແລະການປິ່ນປົວດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ.

ເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແມ່ນການລົງທຶນກອງທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັກການແລະຮູບການລົງທຶນກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການກຳນົດລະອຽດທີ່ສຸດໃນກົດໝາຍ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລົງທຶນ​ ຖືກຕັ້ງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ​ບັນດາ​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ​ການປະກັນໄພ​ສັງຄົມ, ສະພາຄຸ້ມຄອງການ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ​ແລະ ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ​ແລະ ​ໂປ່​ງ​ໃສ. ລະອຽດຄື, ວັນທີ 28 ເມສາ 2016, ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ດຳລັດເລກທີ 30/2016/NĐ-CP ກຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຈາກກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນກອງທຶນຂອງປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ. 

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2018, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີເຈັດຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 12 ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລດທີ 28-NQ/TW “ວ່າດ້ວຍການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ”, ໃນນັ້ນ ມີການປະຕິຮູບການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນກອງທຶນ: “ກະຈາຍລາຍຊື່ ແລະ ໂຄງສ້າງການລົງທຶນກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ຕາມຫຼັກການປອດໄພ ຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ບຸລິມະສິດການລົງທຶນໃນພັນທະບັດລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພັນຖະບັດລັດຖະບານໄລຍະຍາວ; ການຄົ້ນຄວ້າຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂົງເຂດທີ່ໃຫ້ຜົນກຳໄລສູງ, ເທື່ອລະກ້າວ​ມີ​ເສັ້ນທາງເພື່ອນຳເງິນ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ໃຊ້ງານ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນໄປລົງທຶນ ​ຜ່ານກອງຊັບເພື່ອ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນຕະຫຼາດໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ”.

ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018, ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 125/NQ-CP ພ້ອມກັບແຜນປະຕິບັດການຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 28-NQ/TW ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 12, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ແລະວິທີແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງລັດ ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສັງຄົມ ວ່າ: “ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ”. ມະຕິລະບຸວ່າ: “ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ຕົ້ນຕໍ, ສົມທົບ​ກັບອົງການປະກັນ​ໄພສັງຄົມ​ຫວຽດນາມ, ບັນດາ​ກະຊວງ, ຂະແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ສ້າງແຜນ​ງານ​ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສັງ​ຄົມ ​ຕາມ​ທິດທາງຂອງການ​ຂະ​ຫຍາຍລາຍຊື່ ແລະ ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການລົງທຶນ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຫຼັກ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຍືນ​ຍົງ ແລະ ມີປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ​ແລະ ຍື່ນ​ສະ​ເໜີແຜນງານ​ຕໍ່ລັດຖະບານ; ບຸລິມະສິດການລົງທຶນໃນພັນທະບັດລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພັນທະບັດລັດຖະບານໄລຍະຍາວ; ການຄົ້ນຄວ້າຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂົງເຂດທີ່ໃຫ້ຜົນກຳໄລສູງ, ເທື່ອລະກ້າວ​ມີ​ເສັ້ນທາງເພື່ອນຳເງິນ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ໃຊ້ງານ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນໄປລົງທຶນ ​ຜ່ານ​ກອງຊັບເພື່ອ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນຕະຫຼາດໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ.

ປະຈຸບັນ, ການປະຕິບັດລະບອບແລະນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ບັນດາກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຂອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາ, ຊີ້ນຳຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສັງຄົມ, ສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ຄຽງຂ້າງກັນນັ້ນ, ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມຍັງຖືກກວດສອບທຸກໆ 3 ປີ (ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 2, ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສັງຄົມປີ 2014). ໃນແຕ່ລະປີ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈັດຕັ້ງການຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປະຕິບັດລະບອບແລະນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

2- ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ

ທີໜຶ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ.

ພາຍຫຼັງ 27 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມໄດ້ກາຍເປັນກອງທຶນປະກັນຄວາມປອດໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໂດຍດຳເນີນງານບົນຫຼັກການຂອງການປະກອບສ່ວນ - ໄດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ການແບ່ງປັນລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານລຸ້ນດຽວກັນ ແລະ ລະຫວ່າງລຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນໄພສັງຄົມ. ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຊຳລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍທີ່ຖືກ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ, ປະກອບສ່ວນ​ຮັກສາ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ. ຈຳນວນ​ຜູ້ມີສິດ​ໄດ້​ຮັບສະຫວັດດີການປະກັນໄພ​ສັງຄົມ ​ແລະ ປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ໃນ​ຫຼາຍ​ປີຜ່ານມາ; ການປະກັນໄພ​ສັງຄົມ​ແລະປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍຄວາມຄອບຄຸມກວ້າງອອກເລື້ອຍໆ. ຕາມນັ້ນ, ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 31 ທັນວາ 2021, ຈຳນວນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 16,547 ລ້ານ​ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ຈຳນວນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ​ແບບບັງຄັບມີ 15,097 ລ້ານ​ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6,6 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບປີ 1995); ຈຳນວນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມແບບສະໝັກໃຈມີ 1,45 ລ້ານ​ຄົນ (ຫຼາຍກວ່າ 6,65 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບປີ 2015), ກວມເອົາ 2,96% ຂອງກຳລັງແຮງ​ງານ​ຂອງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ແລະ ແຮງງານນອກລະບົບ, ເກີນ 1,96% ຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໃນມະຕິເລກທີ 28-NQ/TW. ຈຳນວນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບມີ 88,837 ລ້ານຄົນ (ຫຼາຍກວ່າ 1,27 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບປີ 2015), ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 91,01% ຂອງປະຊາກອນ.   

ວຽກງານການແກ້ໄຂ ແລະ ຊໍາລະລະບອບ ນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ທັນການ, ຮັບໃຊ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແຕ່ລະຄົນ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນບ່ອນອີງປະກັນຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງແທ້ຈິງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈາກວິທີການຄຸ້ມຄອງຄູ່ມື ສູ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ການແກ້ໄຂລະບອບປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຂະ​ບວນ​ການ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການຈ່າຍ​ຄ່າ​ປະ​ກັນ​​ໄພສັງ​ຄົມ​​ແລະ​ປະ​ກັນ​ໄພສຸ​ຂະ​ພາບ​, ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຫຼັກ​ການ “ປະກອບສ່ວນ - ໄດ້ຊົມໃຊ້”​. ແບບວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບຂະແໜງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມທິດທາງການຮັບໃຊ້, ຍູ້ແຮງການທຸລະ​ກຳທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ, ​ເພີ່ມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາທາລະນະ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາຊຳລະບັນຊີ, ຫຼຸດ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ, ຮັບປະກັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ພະນັກງານ ​ແລະ ປະຊາຊົນ.

ພິເສດ, ໃນສອງປີ 2020, 2021, ໃນສະພາບການພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງສັບສົນແລະແກ່ຍາວ, ອົງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມໄດ້ຕິດຕາມສະຖານະການຈິງຢ່າງໃກ້ຊິດ, ປັບຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນຕາມສະຖານະການການແຜ່ລະບາດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ແຕ່ປີ 1995 ເຖິງທ້າຍປີ 2021, ອົງການປະກັນ​ໄພສັງຄົມ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ເກືອບ 135,7 ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ການ​ເກີດລູກ, ການ​ຟື້ນ​ຟູສຸຂະພາບ (ສະເລ່ຍແຕ່ລະປີມີຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ); ແຕ່ປີ 2010 ເຖິງທ້າຍປີ 2021, ຕົກລົງ​ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ 8,7 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານ; ເຖິງທ້າຍປີ 2021, ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນປະກັນໄພສັງຄົມປະຈໍາເດືອນທັງໝົດ ແມ່ນປະມານ 3,3 ລ້ານຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 179% ເມື່ອທຽບກັບປີ 1995); ແຕ່ປີ 2003 ເຖິງປີ 2021 ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງໝໍແລະສະຖານທີ່ທາງການແພດ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດການກວດສຸຂະພາບແລະການປິ່ນປົວຕາມຫຼັກປະກັນໄພສຸຂະພາບ ກວ່າ 2.217 ລ້ານຄົນ. ໃນສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນຢ່າງສັບສົນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການຜະລິດ ທຸລະກິດຂອງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຈ້າງງານ, ວຽກເຮັດງານທຳຂອງຄົນງານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ, ບັນດາລະບອບ ນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອອກແຮງງານ, ໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ ແລະ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.  

ຜົນການເກັບເງິນກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ: ລາຍ​ຮັບ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 788,5 ຕື້​ດົ່ງ​ໃນ​ປີ 1995 ຂຶ້ນ​ເປັນ 49.914 ຕື້​ດົ່ງ​ໃນ​ປີ 2010, ເປັນ 148.375 ຕື້​ດົ່ງ​ໃນ​ປີ 2015 ແລະ ເຖິງປີ 2021 ປະມານ 395.742 ຕື້​ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 500 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບປີ 1995. ລາຍຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2.110 ຕື້ດົ່ງໃນປີ 2004 ເປັນ 59.669 ຕື້ດົ່ງໃນປີ 2015, 109.259 ຕື້ດົ່ງປີ 2021. ຈຳນວນເງິນຊຳລະຄ່າປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບທີ່ຫຼ້າຊ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ໄດ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວໃນຫຼາຍປີ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການຄ້າງຊຳລະຂອງປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ເຫຼືອໜ້ອຍກວ່າ 3,67%.  

ດັ່ງນັ້ນ, ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມແລະປະກັນໄພສຸຂະພາບໄດ້ກາຍເປັນກອງທຶນປະກັນຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ; ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜົນການກວດກາ, ກວດສອບບັນຊີປະຈຳປີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມແລະປະກັນໄພສຸຂະພາບ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໂດຍຕະຫຼອດ. ແຕ່ປີ 2019, ສຳນັກງານ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມ​ຫວຽດນາມ​ໄດ້ຕິດຕັ້ງ​ຊອບ​ແວດຳເນີນງານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ​ກວດກາແລະການກວດສອບ; ໃນປີ 2021, ຊອບແວດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ເພີ່ມໜ້າທີ່ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຕືອນໄພໃນກິດຈະກໍາການກວດກາແລະການທົດສອບ (ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງໝາຍລະບຸການລະເມີດ 121 ເຄື່ອງໝາຍ ຂອງການກະທຳລະເມີດ 77 ການກະທຳ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ; ເຄື່ອງໝາຍລະບຸຂໍ້ຜິດພາດໃນອາຊີບ 141 ເຄື່ອງໝາຍ). ການຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວກວດກາແລະກວດສອບຕາມຮູບການເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ເພີ່ມສະມັດຖະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຄຸນນະພາບວຽກງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ກຳລັງ​ຄົນ​ແລະ​ເວລາ​ປະຕິບັດ​​ງານ ຂອງຄະນະກວດກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫຼຸດເວລາການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບໜ່ວຍງານ (ຫຼຸດລົງປະມານ 48% ຈາກ 20 ຊົ່ວໂມງເຫຼືອ 10,5 ຊົ່ວໂມງ). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອົງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການກວດກາແລະຕິດຕາມກວດກາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າປິ່ນປົວດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໃນລະບົບຂໍ້ມູນການປະເມີນການປະກັນໄພສຸຂະພາບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; ຜ່ານນັ້ນ, ກວດພົບ​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີສັນຍານຂອງການລະເມີດ ​ຫຼືການໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງໄວວາແລະທັນທ່ວງທີ, ປະກອບສ່ວນ​ຫຼຸດຄ່າໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບລົງຫຼາຍ​ພັນ​ຕື້​ດົ່ງ​ໃນ​ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ. 

ທີສອງ, ການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງບັນດາກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມແລະປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂປ່ງໃສ ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຄວາມພາວະວິໄສ; ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ລາຍ​ຮັບ, ລາຍ​ຈ່າຍ, ການ​ແກ້​ໄຂ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຶນ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ; ຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ທັນເວລາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນະໂຍບາຍ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກນະໂຍບາຍ, ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງແລະການດໍາເນີນງານ ຂອງຂະແໜງການປະກັນໄພສັງຄົມ. ຂະໜາດຂອງກອງທຶນປະກັນໄພເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ, ຍອດ​ລວນຂອງກອງທຶນ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ ​ແລະ ກອງທຶນ​ປະກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ບັນລຸ​ປະມານ 1,075 ລ້ານ​ຕື້ດົ່ງ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 (ອັດຕາ​ການເຕີບ​ໂຕ​ສະ​ເລ່ຍ​​ປະມານ 11,9% ຕໍ່ປີ), ໃນນັ້ນ: ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມປະມານ 955.000 ຕື້ດົ່ງ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນໃນໄລຍະຍາວ; ກອງທຶນປະກັນໄພຫວ່າງງານເກືອບ 88.000 ຕື້ດົ່ງ. ການນຳໃຊ້ກອງທຶນຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ການຄຸ້ມຄອງລວມສູນ ເປັນເອກະພາບ, ການບັນຊີເປັນເອກະລາດຕາມແຕ່ລະກອງທຶນ.  

ກົນໄກຄຸ້ມຄອງການເງິນກອງທຶນປະກັນໄພ ແລະ ກົນໄກການເງິນຂອງຂະແໜງການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມ, ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ການປະກັນໄພຫວ່າງງານ ໄດ້ຮັບການ​ປະກາດ​ໃຊ້ໂດຍສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ ລັດຖະບານ​; ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂປ່ງໃສ ຈະແຈ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປະຕິຮູບຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານ, ການຍູ້ແຮງວຽກງານການໂຄສະນາຂົນຂວາຍ, ພັດທະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ, ການເກັບຄ່າປະກັນໄພ ແລະການຈ່າຍນະໂຍບາຍປະກັນໄພ, ການເພີ່ມທະວິການກວດກາ ກວດສອບ ຊຸກຍູ້​ການ​ເກັບ​ກູ້​ໜີ້ຄ້າງຊຳລະ; ການເພີ່ມທະວິພື້ນຖານວັດຖຸ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງອຸປະກອນການເຮັດວຽກ. ພິເສດ, ໃນສະພາບການຖືກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19, ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ຂະແໜງການທັງໝົດ ໄດ້ເປັນເຈົ້ນການໃນການກວດສອບແລະຈັດແຈງເນື້ອໃນລາຍຈ່າຍ ເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຄຸ້ມຄອງ ຕັ້ງແຕ່ 10% ເຖິງ 15%.  

​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ຂອງ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ມະຕິ​ຂອງ​ສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ, ຮັບປະກັນຫຼັກການປອດໄພ ແລະ ມີຜະສິດທິຜົນ. ຂະໜາດການລົງທຶນຂອງກອງທຶນນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ສະທ້ອນການເຕີບໂຕຂອງກອງທຶນ, ຍອດເງິນລົງທຶນຂອງກອງທຶນ ແລະ ຜົນກໍາໄລຕໍ່ປີຈາກການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົວເລກແທ້ຈິງ. ອັດຕາກຳໄລການລົງທຶນໂດຍສະເລ່ຍໄດ້ເຕີບໂຕໃນທາງບວກ ແລະ ສູງກວ່າດັດຊະນີເງິນເຟີ້ສະເໝີ. ເຖິງທ້າຍປີ, ຍອດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສະ​ສົມ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ບັນ​ລຸ 983.060 ຕື້​ດົ່ງ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສະ​ເລ່ຍ​ປະມານ 24% ​ໃນ​ໄລຍະ 1995-2021. ຍອດເງິນລົງທຶນສະສົມໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 131 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 1995.    

ຮູບແບບການລົງທຶນຂອງກອງທຶນປະກັນໄພແມ່ນສຸມໃສ່ພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ (ກວມ​ເອົາ​ກວ່າ 85% ຂອງ​ຍອດ​ເງິນ​ລົງທຶນ​ທັງ​ໝົດ), ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນລົງທຶນໃນບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ຕາມ​ດຳລັດ​ສະບັບ​ເລກທີ 30/2016/NĐ-CP ແລະ ມະຕິຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ. ​ໃນຖານະ​ກອງ​ທຶນ​ການ​ເງິນທີ່​ໃຫຍ່ທີ່​ສຸດຮອງຈາກ​ງົບປະມານຂອງ​ລັດ, ການປະກັນໄພ​ສັງຄົມ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຕະຫຼາດ​ພັນທະບັດ​ລັດຖະບານ​ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລັດຖະບານ​ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ, ລະດົມ​ເງິນທຶນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ແລະ ປະກັນຄວາມປອດໄພທາງ​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຊາດ.

ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໃນ 27 ປີຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກການເງິນຂອງກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ເປັນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແຍກຕົວເປັນເອກະລາດຈາກງົບປະມານຂອງລັດ, ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມຫຼັກການເປັນເອກະພາບຕາມລະບອບການເງິນຂອງລັດ, ຮັບປະກັນຄວາມພາວະວິໄສ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເປີດເຜຍ, ໂປ່ງໃສ, ການນຳໃຊ້ຖືກຕ້ອງກັບຈຸດປະສົງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ ​ແລະ ປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ​ສອງຄັ້ງມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳຄັນ, ເປັນບົດຮຽນປະສົບການທີ່ລ້ຳຄ່າ ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບໂດຍລວມ ບັນດານະໂຍບາຍສັງຄົມ ໃນເວລາທີ່ຈະມາເຖິງ. ອັດ​ຕາສ່ວນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຈາກ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສັງ​ຄົມ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ອັດ​ຕາ​ສ່ວນການໃຊ້​ຈ່າຍ​ງົບ​ປະ​ມານຂອງ​ລັດ​ເພື່ອການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສັງ​ຄົມ​ຫຼຸດ​ລົງ, ເປັນການຢືນຢັນທັດສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພັກ ໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນວາມປອດໄພທາງສັງຄົມດ້ວຍຕົນເອງ. ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທຸກະ​ປີ​, ຢືນ​ຢັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ​​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມສົມ​ດຸນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​. ອາໃສສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອຸ່ນອຽນໃຈ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ​ປະກັນ​ໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​.

3- ບາງບັນຫາແລະວິທີແກ້ໄຂໃນເວລາທີ່ຈະມາເຖິງ

ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນ, ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄັມ ແລະ ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈຳນວນໜຶ່ງດັ່ງນີ້:

ທີໜຶ່ງ, ການສວຍໃຊ້, ການສະແຫວງປະໂຫຍດຈາກປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບາງໜ່ວຍງານ. ຂະແໜງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ລວມ​ທັງ​ລາຍ​ຮັບ​ແລະ​ລາຍ​ຈ່າຍ; ​ໃນ​ຂະນະດຽວກັນ, ​ໄດ້​ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດສອບ​​ສະ​ເພາະການເກັບເບ້ຍປະກັນໄພເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບ​ພາກລາຍຈ່າຍ ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້ເຮັດພາລະໜ້າທີ່​ກວດສອບ, ພຽງ​ແຕ່ຢຸດຢູ່ທີ່ການ​ກວດກາສະເໜີແນະ, ການຈັດການລົງໂທດ​ບໍ່​ພຽງພໍເພື່ອຈະກ່າວເຕືອນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂາດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ, ດັ່ງນັ້ນ ການສວຍໃຊ້ແລະການສະແຫວງປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນປະກັນໄພ ຈຶ່ງເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທີສອງ, ວຽກງານການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກອງ​ທຶນກວດສຸຂະພາບ​ ແລະ ການ​ປິ່ນ​ປົວດ້ວຍປະກັນໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ​ຍັງ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ ​ຍ້ອນ​ກົນ​ໄກ ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ເຊັ່ນ ກົນໄກເປັນເຈົ້າຕົນເອງທາງການເງິນຂອງໂຮງໝໍ; ລາຄາບໍລິການ; ຂອບເຂດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພສຸຂະພາບ; ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສັງຄົມ, ການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ທີ່ບໍ່ທັນພຽງພໍ, ຂາດຂໍ້ກຳນົດການກວດກາ; ບໍ່ມີມາດຕະຖານໃນການປະເມີນຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ຂອງຂໍ້ບົ່ງຊີ້ໃນການໃຊ້ຢາ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ບໍລິການທາງເຕັກນິກ ໃນການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການປິ່ນປົວດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ...  

ຈາກຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວ, ອົງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມກຳນົດວ່າ, ຈຳເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ. ຕາມນັ້ນ, ໃນສະເພາະໜ້າ ຈະສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາຈຸດໜັກດັ່ງນີ້:

ທີໜຶ່ງ, ສືບ​ຕໍ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນຄັ້ງດຽວ ​ແລະ ຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດ​ປະກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ; ເພີ່ມທະວີ, ເປັນເຈົ້າການກວດສອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ; ໃຊ້ປະໂຫຍດແລະເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຖານຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການ ເພື່ອກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ, ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ ແລະ ການສະແຫວງຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຈາກກອງທຶນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນໄພຢ່າງປອດໄພ, ເຕີບໃຫຍ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ທັງຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ດີສຸດ, ທັງຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ້າງສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.   

ທີສອງ, ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດ ເພື່ອຄວບຄຸມກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບຢ່າງມີຜະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງແລະພຽງພໍ, ທັງຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ, ເຊັ່ນ: ສ້າງແລະຜັນຂະຫຍາຍວິທີການຊຳລະເງິນແບບໃໝ່່ ສຳລັບຄ່າກວດສຸຂະພາບແລະຄ່າປິ່ນປົວດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ (ຕໍ່ຫົວແລະຕາມກຸ່ມພິນິດໄສ - DRG). ແຈ້ງຈຳນວນແຫຼ່ງທຶນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການກວດສຸຂະພາບແລະການປິ່ນປົວຕາມປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄປໃຫ້ອົງການປະກັນໄພສັງຄົມແຕ່ລະແຫ່ງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ດຳເນີນການກວດສອບການປະກັນໄພສຸຂະພາບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນລະບົບຂໍ້ມູນການປະເມີນປະກັນໄພສຸຂະພາບ; ເພີ່ມທະວີການກວດກາແລະຢືນຢັນຄວາມຜິດພາດໃນການສວຍໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບ; ປະຕິເສດຢ່າງເດັດຂາດ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າກວດພະຍາດ ແລະ ຄ່າປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ເກີນສົມຄວນ. ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ກຳນົດຈຳນວນເງິນທີ່ເກີນຄາດໝາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ຕາມການປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລ້ວລາຍງານກະຊວງການເງິນ ເພື່ອສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາອະນຸມັດແຫຼ່ງເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມສ່ວນທີ່ເກີນຄາດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກຂອງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວພະຍາດ ໄດ້ທັນທ່ວງທີ...

ທີສາມ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ບັນດາກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ. ການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດສຳຄັນ ຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກວດຫາ​ແລະປ້ອງກັນ​ການລະ​ເມີດ ​ແລະ ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເຫຼົ່ານີ້ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ແລະຈັດການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ. ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພສັງຄົມ ກໍເພື່ອປະເມີນວ່າ ລະບຽບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບອບກ່ຽວກັບການປະກັນໄພສັງຄົມ, ການປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ໃຊ້ໃນນທາງປະຕິບັດນັ້ນ ມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼືມີຂໍ້ບົກພ່ອງແລະຂໍ້ຈຳກັດທີ່ມີຢູ່, ຈາກນັ້ນມີຂໍ້ສະເໜີແລະສະເໜີແນະ ຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ້ໄຂປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.     

ຄຽວຄູ່ກັນນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາ, ກວດສອບ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະປະສິດທິຜົນ; ກວດຈັບແລະຈັດການກັບການກະທຳຜິດກົດໝາຍ, ຫຍໍ້ທໍ້, ສິ້ນເປືອງ, ການຫຼົບຫຼີກບໍ່ເສຍຄ່າ​ປະກັນ​ສັງຄົມ, ການ​ສໍ້​ໂກງ, ການ​ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ​ກອງທຶນ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ, ປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ສຸມ​ໃສ່​ເກັບກູ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ທີ່​ຜິດວັດຖຸປະສົງ ຜິດ​ລະບຽບ, ເບ້ຍປະກັນທີ່ຕິດໜີ້, ເບ້ຍປະກັນທີ່ຊຳລະຊ້າ. ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນການກວດກາ, ກວດສອບ; ການຂຸດຄົ້ນແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ລະບຸສັນຍານຂອງການລ່ວງລະເມີດ, ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການກະທໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ.  

ທີສີ່, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງກິດຈະກໍາການລົງທຶນກອງທຶນ. ຕາມນັ້ນ: 1- ສຸມໃສ່ປັບປຸງກອບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແລະປັບປຸງບູລະນະນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນກອງທຶນຢູ່ໃນບັນດາກົດໝາບເຊັ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສັງຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ລະບຽບ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ, ຫຼີກລ້ຽງການ​ຊໍ້າ​ຊ້ອນ​ແລະທັບຊ້ອນກັນ ​ແລະ ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຂອງລັດ ​ແລະ ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ​ຢ່າງມືອາ​ຊີບ, ​ໂປ່​ງ​ໃສ ​ແລະ ສອດຄ່ອງ​ກັບແນວປະຕິບັດ​ສາກົນ. ກ່ຽວກັບຫຼັກການລົງທຶນ, ຕ້ອງເປັນເອກະພາບຕາມຫຼັກການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມະຕິເລກທີ 28/NQ-TW, ນັ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຕ້ອງປອດໄພ ຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ສ້າງແຜນການແລະເປົ້າໝາຍການລົງທຶນໄລຍະຍາວ, ໄລຍະກາງ ແລະ ແຜນການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດປະຈຳປີ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບການຄາດຄະເນພັນທະການຈ່າຍເງິນໃນອະນາຄົດ. 2- ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນກອງທຶນເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຫຼັກການ ​ແລະ ຈຸດປະສົງ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້. ເພີ່ມທະວີວຽກງານລາຍຮັບ, ຂະຫຍາຍ​ການ​ປົກຫຸ້ມຂອງການ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ ​ແລະ ການ​ປະກັນໄພ​ສຸຂະພາບ, ຂະຫຍາຍ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະກັນໄພ​ສັງຄົມ​ພາກ​ບັງຄັບ​ໄປກຸ່ມຜູ້ຄົນອື່ນໆ. ປັບປຸງການຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງຈັກ​ຄວບ​ຄຸມວຽກງານ​ລາຍ​ຈ່າຍ, ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ມີລາຍ​ຈ່າຍ​ຖືກຕ້ອງ, ພຽງພໍ ​ແລະ ທັນ​ການ, ຫຼີກລ້ຽງການສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນປະກັນໄພ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​, ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ - ໄດ້ຊົມໃຊ້, ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ແລະ​ຍົກສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ວຽກງານການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ລົງ​ທຶນ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມສົມດຸນຂອງກອງທຶນ​.     

ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບ, ບົນພື້ນຖານບັນດາທິດທາງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບັນດາມະຕິຂອງພັກ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງການປະກັນໄພສັງຄົມຫວຽດນາມ ຈະພະຍາຍາມປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ນະໂຍບາຍປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບເວົ້າລວມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນໄພສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບເວົ້າສະເພາະ ໃນໄລຍະໃໝ່, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ, ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ ຍືນ​ຍົງ./.

-------------------------------------

- ບົດນີ້ໄດ້ລົງພິມໃນວາລະສານກອມມູນິດ ສະບັບທີ 997 (ເດືອນກັນຍາ 2022)