ເປັນເຈົ້າການກໍ່ສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ບັນດາແຜນງານ, ແຜນການ ກ່ຽວກັລການຮັບມືກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ວກ.ອອນໄລ - ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໄດ້ແລະພວມເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນລະດັບໂລກ, ກະທົບຢ່າງແຂງແຮງເຖິງບັນດາປະຊາຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, ໃນນັ້ນມີຫວຽດນາມ. ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດໃນປະຈຸບັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ເນື້ອໃນຂອງມັນໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງການເມືອງ, ການທູດ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ... ເພາະສະນັ້ນ, ໃນວາລະການປະຊຸມຂອງປະຊາຊາດຕ່າງໆ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ນັບມື້ນັບມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການຜັນຂະຫຍາຍ.

ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານເພດຍິງ ໃນຍຸດທະສາດພະນັກງານ ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ

ເຊື່ອມຕິດການເຄື່ອນໄຫວ ອະນຸຮັກມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ຫວຽດນາມ

ບາງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມ ຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ເປັນແບບດັ້ງເດີມ ຢູ່ຫວຽດນາມປະຈຸບັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ປອດໄພ, ສົດໃສ ຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ